Tässä käymme läpi kameran säätämistä ja toimintojen etsimistä kameran valikosta. Kannattaa muistaa, että eri merkeissä säädöt tehdään eri tavoin ja että kaikkia mahdollisia säätöjä ei löydy kaikista kameroista. Myös mallit eroavat toisistaan. Käymme läpi tyypillisiä tapoja valikoiden järjestämiseen ja säätämiseen.

Canon

Mukautetut kuvausohjelmat Valitse haluamasi kuvausohjelma sekä muut tarvitsemasi kuvausasetukset ja tallenna ne valikkokohdan Mukaut. kuvaustila (C1, C2) alle*.

Mukauta painikkeet Valitse valikosta Toiminnot/Muut ja Käyttäjän asetukset.

Mukauta valikko Mene valikon oikeanpuolimmaisimmslle, tähdellä merkitylle välilehdelle ja valitse sieltä komennot Määritä ja Valitse rekisteröit. kohteet.

Hallitse ISO-herkkyys Mene kameravalikon kohtaan ISO-herkkyysasetukset. Säädä sieltä suurin ISO-herkkyys ja pisin mahdollinen suljinaika.

Tarkka aika Mene valikkokohtaan Päivä/aika/vyöh.

Kuvaajan nimi Valitse Tekijänoikeustiedot valikosta. Kirjoita tekijän nimeksi oma nimesi.

Päivitä Uusimman laiteohjelmistoversion löydät valikkokohdasta Ohjelm.versio.

Tarkista akku Mene valikkokohtaan Akun tiedot.

Ääni pois Saat piippauksen pois päältä valikkokohdasta Äänimerkki, komennolla Pois.

Looginen järjestys Valitse valikosta Valotus ja Valotus Haarukointijärjestys. Valitse kohta -, 0, + .

Fujifilm

Mukautetut kuvausohjelmat Valitse BILLEDKVALITET-INDSTILLING og RED./GEM CUSTOM. Markér en indstilling, hvorefter du kan vælge forskellige indstillinger men ikke alle.

Mukauta painikkeet Find punktet KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING i menuen, hvor du kan tildele funktioner til forskellige knapper.

Mukauta valikko Valitse menuen BRUGERINDSTILLING og MIN MENU INDSTILLING samt TILFØJ EMNER.

Hallitse ISO-herkkyys Valitse ISO-AUTOINDSTILLING i menuen, hvor du kan justere maksimal ISO og længste lukkertid.

Tarkka aika Valitse menuen fanen OPSÆTNING. Vælg BRUGERINDSTILLING og DATO/TID.

Kuvaajan nimi Valitse OPHAVSRETSLIG INFO i menuen, hvorefter du kan indtaste oplysningerne.

Päivitä Sluk kameraet, og sørg for, at der er et hukommelseskort i. Tænd kameraet, mens du holder knappen DIP/BACK. inde. Den aktuelle firmwareversion vises nu. Sluk kameraet.

Ääni pois Valitse AF BIP-VOLUMEN i menuen, og valitse FRA.

Looginen järjestys Valitse menuen KØREINDSTILLING og BKT-INDSTILLING. Valitse AE-BRAKETING og SEKVENSINDSTILLING, og valitse rækkefølgen.

Nikon

Mukautetut kuvausohjelmat Indstil kameraet, som du vil have det, og gem indstillingerne i menuen under Gem personlige indstillinger i opsætningsmenuen, hvor du kan vælge fx U1 eller U2.

Mukauta painikkeet Valitse brugerindstillingsmenuen Knapper. Herunder kan du tilpasse funktionen af forskellige knapper og hjul.

Mukauta valikko Valitse Min Menu og Tilføj elementer, hvorefter du kan vælge de funktioner, du vil have i menuen.

Hallitse ISO-herkkyys Valitse optagemenuen ISO-følsomhedsindstillinger, og under Auto ISO- følsomhedsstyring kan du vælge maksimal ISO og mindste lukkertid.

Tarkka aika Valitse Tidszone og dato i Opsætningsmenu.

Kuvaajan nimi Valitse menuen Copyrightoplysninger. Indtast dit navn under Kunstner og Copyright, og markér Vedhæft copyrightoplysninger.

Päivitä Tjek kameraets nuværende firmware ved Firmwareversion i menuen.

Tarkista akku Valitse Batterioplysninger i menuen. Under Batt.levetid kan du se batteriets status.

Ääni pois Valitse menuen Bip-indstillinger. Valitse Fra ud for Bip.

Looginen järjestys Valitse punktet Bracketing/flash i menuen, og valitse Bracketing-rækkefølge.Vælg Under > Målt værdi > over.

Olympus

Mukautetut kuvausohjelmat Indstil kameraet og valitse Nulstil/Brg.def.funktioner i Optagemenu 1. Valitse Tildel til brugerdefineret funktion og fx Brugerdef. funktion C1.

Mukauta painikkeet Tryk på OK-knappen, og vælg Knapfunktion. Brug indstillingshjulene til at vælg knappen, du vil skifte funktion på, og hvad den nye funktion skal være.

Hallitse ISO-herkkyys I menuen skal du finde punktet ISO Auto/Indst., hvor du kan indstille den øverste grænse for ISO samt længst tilladte lukkertid.

Tarkka aika Valitse Indstillinsmenu ikonet med et ur.

Kuvaajan nimi Valitse Copyright Indstill. i menuen, og skriv dit navn under Kunstnernavn og Copyrightnavn.

Päivitä Valitse punktet Firmware i menuen for at tjekke den nuværende version.

Ääni pois Under ikonet med et tandhjul vælger du højttalersymbolet og Fra.

Panasonic

Mukautetut kuvausohjelmat Indstil kameraet, og valitse indstillingsmenuen. Valitse Bruger-hukommelse, og valitse, hvor du vil gemme indstillingerne.

Mukauta painikkeet Valitse brugermenuen Betjening og Fn knap sæt. Under Indstilling til optagelse kan du vælge, hvilke knapper, der skal have en ny funktion.

Mukauta valikko Valitse Min menu og Min menuindstilling, og tryk på Tilføj for at vælge punkter, der skal vises i menuen.

Hallitse ISO-herkkyys Valitse optagemenuen og ISO følsomhed (foto), hvor du kan vælge minimum og maksimum værdi. Valitse Min. lukker tid for at indstille længste lukkertid.

Tarkka aika Valitse menuen Indstilling og Indstil ur.

Päivitä Valitse menuen Indstilling vælger du Version disp.

Ääni pois Under punktet Bip i menuen kan du skrue ned for biplyden.

Looginen järjestys Valitse menuen Optag, Bracket, Bracket-type og Flere indstillinger. Ved Sekvens kan du indstille rækkefølgen.

Pentax

Mukautetut kuvausohjelmat Valitse de indstillinger, du vil gemme, og gå i kameramenuen, hvor du vælger Gem funkt. USER og Gem indstillinger samt det punkt, du vil lægge indstillingerne på.

Mukauta painikkeet Valitse kameramenuen Brugerindst. knapper. Valitse en knap, og tildel så en ny funktion.

Hallitse ISO-herkkyys Valitse ISO AUTO-indstilling i kameramenuen. Her kan du indstille højeste ISO-værdi og længste lukkertid.

Tarkka aika Valitse Datoindstilling, og justér tid og dato.

Kuvaajan nimi Valitse Copyright-oplysninger i menuen, og indtast dit navn under Fotograf og Copyrightholder.

Päivitä Valitse Firmware-info/-funkt. i menuen for at se den nuværende version.

Ääni pois Valitse Lydeffekter i menuen. Under I fokus kan du slå lyden fra.

Looginen järjestys Valitse menuen Bracketing-rækkefølge for at ændre rækkefølgen.

Sony

Mukautetut kuvausohjelmat Først indstiller du kameraet. I kameramenuen vælger du Hukommelse og punktet, du vil gemme indstillingerne på.

Mukauta painikkeet Valitse Specialtast(Optag.) i menuen, hvorefter du kan vælg en knap og tildele en funktion.

Mukauta valikko Du kan ikke lave din egen menu, men vælge de punkter, der vises, når du trykker på knappen Fn. Valitse menuen Funktionsmenuindst. og hvilke funktioner, du vil have på de forskellige pladser.

Hallitse ISO-herkkyys Valitse ISO og ISO Auto i menuen, og tryk til højre på kontrolhjulet. Nu kan du justere mindste og største ISO-værdi. Valitse ISO AUTO min. LH i menuen for at indstille lukkertiden.

Tarkka aika Valitse menuen Opsætning Indst.dato / tid.

Kuvaajan nimi Valitse menuen Opsætning og Ophavsretsinfo. Under Indstil fotograf og Indst. ophavsretsind. kan du indtaste dit navn.

Päivitä Valitse Version i menuen Opsætning for at se den kameraets firmwareversion.

Ääni pois Valitse punktet Lydsignaler i menuen, og valitse Fra.

Looginen järjestys Valitse Bracketindstillinger og Bracket.rækkef. for at ændre rækkefølgen.