Seuraavassa käydään läpi kameran säätämistoiminnot kameran valikossa. Eri merkeissä säädöt tehdään eri tavoin ja että kaikkia mahdollisia säätöjä ei löydy kaikista kameroista. Myös mallit eroavat toisistaan. Tässä käydään läpi tyypillisiä tapoja valikoiden järjestämisestä ja säätämisestä.

Canon

Mukautetut kuvausohjelmat Valitse haluamasi kuvausohjelma sekä muut tarvitsemasi kuvausasetukset ja tallenna ne valikkokohdan Mukaut. kuvaustila (C1, C2) alle.

Mukauta painikkeet Valitse valikosta Toiminnot/Muut ja Käyttäjän asetukset.

Mukauta valikko Mene valikon oikeanpuolimmaisimmslle, tähdellä merkitylle välilehdelle ja valitse sieltä komennot Määritä ja Valitse rekisteröit. kohteet.

Hallitse ISO-herkkyys Mene kameravalikon kohtaan ISO-herkkyysasetukset. Säädä sieltä suurin ISO-herkkyys ja pisin mahdollinen suljinaika.

Tarkka aika Mene valikkokohtaan Päivä/aika/vyöh.

Kuvaajan nimi Valitse Tekijänoikeustiedot valikosta. Kirjoita tekijän nimeksi oma nimesi.

Päivitä Uusimman laiteohjelmistoversion löydät valikkokohdasta Ohjelm.versio.

Tarkista akku Mene valikkokohtaan Akun tiedot.

Ääni pois Saat piippauksen pois päältä valikkokohdasta Äänimerkki, komennolla Pois.

Looginen järjestys Valitse valikosta Valotus ja Valotus Haarukointijärjestys. Valitse kohta -, 0, + .

Fujifilm

Mukautetut kuvausohjelmat Valitse *KUVANLAADUN ASETUS ja MUOKKAA/TALLENNA MUK. ASET. Valitse asetus, minkä jälkeen voit valita eri asetuksia (tosin ei kaikkia).

Mukauta painikkeet Valitse valikoista PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS, josta voit valita toiminnot eri painikkeille.

Mukauta valikko Valitse valikko *KÄYTTÄJÄASETUS > OMA VALIKKOASETUS > LISÄÄ KOHTEITA.

Hallitse ISO-herkkyys Valitse valikosta ISO-herkkyysasetukset, josta voit valita suurimman ISO-arvon ja pisimmän suljinajan.

Tarkka aika Valitse valikkojen ASETUKSET-välilehdeltä KÄYTTÄJÄASETUS > PÄIVÄ/AIKA, Päivä/aika/vyöh.

Kuvaajan nimi Valitse Tekijänoikeustiedot > Kirjoita tekijän nimi ja Anna tekijänoikeustiedot.

Ohjelmistoversio Sammuta kamera, tarkista, että kamerassa on muistikortti. Laita kamera päälle ja paina ja pidä painettuna ohjelm.versio, niin näet ohjelmistoversion. Sammuta kamera.

Ääni pois Valitse AF ÄÄNIMERKIN VOLYYMI POIS.

Looginen järjestys Valitse valikosta KUVAUSASETUS > BKT-ASETUS ja AE HAARUKOINTI JÄRJESTYS-ASETUS.

Nikon

Mukautetut kuvausohjelmat Valitse haluamasi kuvausasetukset ja sitten Asetusvalikko > Tallenna käyttäjäasetukset > U1 tai U2.

Mukauta painikkeet Valitse käyttäjän asetuksista Painikkeet. Valitse toiminnot painikkeille ja valintapyörille.

Mukauta valikko Valitse KÄYTTÄJÄASETUS > OMA VALIKKOASETUS > LISÄÄ KOHTEITA ja haluamasi toiminnot valikkoihin.

Hallitse ISO-herkkyys Valitse ISO-herkkyysasetukset ja Auto ISO -herkkyysasetuksista ja edelleen suurin ISO-arvo ja pienin suljinaika.

Tarkka aika Valitse Asetusvalikko > Aikavyöhyke ja päivämäärä.

Kuvaajan nimi Valitse Tekijänoikeustiedot > Kuvaaja > Tekijänoikeus > Liitä tekijänoikeustiedot.

Laiteohjelmaversio Kameran ohjelmistoversion näkee valitsemalla valkoista Laiteohjelmaversio.

Tarkista akku Valitse Akkutiedot > Akun k.ikä.

Ääni pois Valitse Äänimerkkiasetukset > Pois > Äänimerkki

Looginen järjestys Valitse kohta Haarukointi/salama > Haarukoinnin järjestys > Ali > mitattu > yli.

Olympus

Mukautetut kuvausohjelmat Anna asetukset, valitse Nollaa/mukauta tilat > Kuvausvalikossa 1 > Määritä mukautettuun tilaan > Oma tila C1.

Mukauta painikkeet Paina OK-painiketta, valitse Painikkeen toiminto. Valitse valintapyörällä painike, jonka toiminnon haluat vaihtaa ja minkä toininnon halluat tilalle.

Hallitse ISO-herkkyys Valikkotoiminnolla ISO-auto-aset. asetetaan suurin ISO-arvo ja pienin suljinaika

Tarkka aika Valitse Asetusvalikko ja kello-kuvake.

Kuvaajan nimi Valitse Tekijänoikeusaset. Taiteilijan nimi > Tekijänoikeusnimi.

Ohjelmistoversio Valitse Firmware , niin näet kameran nykyisen ohjelmistoversion

Ääni pois Valitse hammasratassymbolin alta kovaäänisen kuva ja Pois.

Panasonic

Mukautetut kuvausohjelmat Valitse kameraan haluamasi asetukset, siirry asetusvalikkoon, valitse Omat asetukset ja valitse, mihin haluat tallentaa asetukset.

Mukauta painikkeet Valitse Käyttö > Fn-painikkeen asetus > Kuvaustilan asetukset ja painikkeet, joiden toiminnot haluat vaihtaa.

Mukauta valikko Valitse Min menu og Min menuindstilling, og tryk på Tilføj for at vælge punkter, der skal vises i menuen.

Hallitse ISO-herkkyys Valitse kuvausvalikosta ISO-herkkyys (valokuva) > Pisin sulj.aika.

Tarkka aika Valitse valikko Päiväyk. asetus ja sieltä kellonaika.

Ohjelmistoversio Valitse Laiteohjelmisto/aset. ja sen alta versio.

Ääni pois Valitse Äänimerkkiasetukset > Pois.

Looginen järjestys Valitse valkko Kuvaus > Haarukointi > Haarukointityyppi > Lisää asetuksia.

Pentax

Mukautetut kuvausohjelmat Valitse kameraan haluamasi asetukset Tallenna USER-tila > Tallenna asetukset ja mihin haluat ne tallentaa.

Mukauta painikkeet Valitse kameravalikosta Painikkeiden mukautus. Valitse painike ja sille uusi toiminto.

Hallitse ISO-herkkyys Valitse ISO AUTO-asetus kameravalikosta ja sieltä korkein ISO-arvo ja pisin suljnaika.

Tarkka aika Valitse Päiväyk. asetus ja aseta päivä ja aika.

Kuvaajan nimi Valitse Tekijänoikeustiedot > Valokuvaaja > Tekijänoik. haltija.

Päivitä Valitse Laiteohjelmisto/aset. ja näet mikä ohjelmistoversio kamerassa on.

Ääni pois Valitse Äänitehosteet > Tarkennettu ja aseta ääni pois.

Looginen järjestys Valitse valikko Haarukointijärjestys ja muuta järjestys.

Sony

Mukautetut kuvausohjelmat Valitse haluamasi asetukset kameraan. Valitse kameran asetuksista Muisti ja sileltä, mihin haluat tallentaa asetuksesi.

Mukauta painikkeet Valitse Oma painike(kuv.) ja valitse painike, jolle haluat asettaa toiminnon.

Mukauta valikko Omaa valikkoa ei voi luoda, ainaostaan valita mink toimminnon saa Fn-painikkeesta. Valitse Toimintovalik. aset.. ja mitä haluat mihinkin.

Hallitse ISO-herkkyys Valitse ISO ja ISO Auto valikosta, paina säätöpyörää oikealle. Säädä pienin ja suurin ISO-arvo. Valitse ISO AUTO min.sul.n. ja aseta suljinaika.

Tarkka aika Valitse valikko Asetus > Pvm/aika-asetus.

Kuvaajan nimi Valitse valikosta Asetus > Tekijänoikeustiedot > Aseta valokuvaaja > Aseta tekijänoikeus ja kirjoita nimesi.

Päivitä ohjelmisto Valitse Versio > Asetus niin näet nykyisen version numeron.

Ääni pois Valitse Äänimerkit > Ei käytössä.

Looginen järjestys Valitse Haarukointiaset. > Haaruk.järj. ja muuta järjestys.