Tämä sovellus osaa laskea hyperfokaalietäisyyden. Sen avulla on helppo saada aikaan suuri syväterävyysalue esim. maisemakuviin.